Start!  |   Wydarzenia  |   Pliki  |   Video  |   Forum  |   Szkolenie  |   Galeria  |   Zawodnicy  |   Linki  |   O nas
15.7.2019

 


21:39:00 14.5.2008
Konferencja ISAF  //  Inne informacje - 2008

  

Sprawozdanie z udziału delegacji Polskiego Związku Żeglarskiego w konferencji Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej ISAF Qingdao – Chiny w dn. 7-12.05.2008r.

I. Uczestnicy: Tomasz Holc, Tomasz Chimera
II. Informacje i decyzje z posiedzenia Rady ISAF

Budżet i finanse

Po raz kolejny podkreślono znaczenie zachowania statusu dyscypliny olimpijskiej przez żeglarstwo. Ponad 65% przychodów ISAF (oraz Narodowych Związków Żeglarskich) jest efektem funkcjonowania naszej dyscypliny w programie Igrzysk Olimpijskich. Wydatki ISAF związane są z działalnością statutową Federacji: realizacją programów edukacyjnych i promocyjnych, szkoleniami sędziów, organizacją konferencji i obsługą działań poszczególnych komisji, a także działalnością administracyjną. W związku z powołaniem departamentu medialnego, zaakceptowano wydatki związane z tą ważną dziedziną działalności ISAF.

Igrzyska Olimpijskie 2008-2012
Przedstawiciele organizatorów najbliższych Igrzysk Olimpijskich (BOCOG) zaprezentowali obecny stan przygotowań. Prace konstrukcyjne w nowoczesnej marinie żeglarskiej zostały zakończone, dzięki czemu już w chwili obecnej wszystko przygotowane jest do regat. Podkreślono bardzo dobrą współpracę między MKOl, ISAF oraz BOCOG.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z obiektami olimpijskimi przy okazji rozgrywanych w tym samym czasie Przedolimpijskich Regat Paraolimpijskich. Szczegóły dotyczące organizacji oraz rozgrywania regat są na bieżąco publikowane w postaci właściwych dokumentów (zawiadomienie o regatach, przepisy pomiaru sprzętu i inne).
Prezydent Goran Petersson przedstawił także informacja dotyczące stanu przygotowań do Igrzysk w 2012 roku. Po raz kolejny omówiono przyczyny zmniejszenia ilości konkurencji olimpijskich w żeglarstwie oraz podkreślono konieczność dalszych działań, mających na celu podniesieniu medialności dyscypliny oraz wypełnianie kryteriów stawianych przez MKOl wszystkim dyscyplinom sportowym ujętym w programie Igrzysk Olimpijskich.

Decyzje w sprawie wniosków bieżących
Wnioski bieżące oraz wnioski z poprzedniej konferencji, odnośnie których odroczono podjęcie decyzji, zostały omówione podczas bieżącej konferencji. Poza nieznacznymi zmianami administracyjnymi w zakresie aktualizacji zakresu działań komisji i regulacji ISAF, podjęto kilka ważnych decyzji:
a) Rozwiązano Komisję Kobiet, której zakres działalności przejmie Forum Kobiece;
b) Ustalono, że Mistrzostwa Świata klas olimpijskich ISAF, rozgrywane dotąd co 4 lata, od 2011 roku odbywać się będą co dwa lata (ostatnia edycja rozegrana została w Cascais w ubiegłym roku, a kolejna impreza ma miejsce w Perth, Australia, w grudniu 2011 roku);
c) Zaktualizowano zasady zastępstw członków Rady ISAF podczas jej posiedzeń;
d) Zaakceptowano możliwość posiadania więcej niż jednej motorówki danej reprezentacji na jednej trasie regat olimpijskich.

Najważniejszą sprawą podlegającą długiej dyskusji, był wniosek Prezydium dotyczący wyników głosowania Rady w zakresie wyboru konkurencji olimpijskich, podjętej w listopadzie ubiegłego roku. Przedstawiciele Rady doświadczyli wiele nieprzyjemności w związku w podjętymi decyzjami. Prezydent podkreślił, że tego typu działania ze strony osób trzecich są niedopuszczalne, a nawet karygodne, w przypadku decyzji podjętej zgodnie z zasadami demokracji. Zaprezentowany wniosek posiadał następujące założenia:

1) Przeprowadzenie powtórnego głosowania w celu potwierdzenia przez Radę ISAF decyzji podjętej w listopadzie (wymagana 50% głosów), oraz w przypadku, gdy decyzja nie uzyskała potwierdzenia
2) Głosowania w sprawie zmiany konkurencji męskich (aby tego dokonać decyzję należało przegłosować przez 2/3 członków Rady);
3) Głosowania w sprawie zmiany konkurencji kobiecych (aby tego dokonać decyzję należało przegłosować przez 2/3 członków Rady).

Ożywione dyskusje poprzedzające głosowanie doprowadzały zazwyczaj do jednego wniosku: jakakolwiek decyzja spowoduje niezadowolenie części środowiska żeglarskiego. W wyniku głosowania Rada ISAF podjęła decyzję o przeprowadzeniu głosowania nad zasadnością podjętych decyzji i ewentualności zmian konkurencji męskich i żeńskich (punkty 1 i 2 powyżej). W żadnym wypadku nie uzyskano wymaganej dla zmiany liczby głosów, zatem listopadowe decyzje pozostały zachowane.
Niestety nadal nie podjęto decyzji w sprawie formatu Pucharu Świata i rozpoczęcia jego formuły oraz w sprawie sprzętu i zasad rozgrywania regat olimpijskich w match racingu. Nie dopracowano także finalnych decyzji w sprawie ostatecznych kryteriów wyboru klas na Igrzyska Olimpijskie w 2012 roku, co będzie miało miejsce podczas listopadowej konferencji w Madrycie. Propozycja zaprezentowana przez Komisję Zawodów (Events) uzyskała wstępną akceptację po modyfikacjach, jednak ostateczne zasady wymagają jednak zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu Rady.

Igrzyska Olimpijskie dla Młodzieży w 2010 roku
Decyzją MKOl ogłoszoną w lutym br., organizację Igrzysk przyznano Singapurowi. Regaty żeglarskie przeznaczone są dla zawodników w wieku 16-17 lat (urodzeni między 1.01.1993 i 31.12.1994 roku). Potwierdzono udział 4 konkurencji (windsurfing męski i kobiecy, klasa jednoosobowa męska i kobieca) oraz fakt reprezentowania kraju maksymalnie przez dwóch zawodników. Klasy dobrane zostaną po rozpatrzeniu ofert, których kryteria zostały opracowane przez ISAF. Kwalifikacje do Igrzysk planowane są w okresie styczeń – maj 2010 roku. Podkreślono, że impreza ma charakter nie tylko sportowy, ale przede wszystkim edukacyjny. Wytyczne MKOl zakładają udział trenerów młodszego pokolenia o predyspozycjach pedagogicznych, co dotyczy również sędziów.

Konstytucja ISAF
Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej przedstawił propozycje zmian w zakresie konstytucji ISAF. Zaproponowano także korekty w zakresie przydziału Narodowych Związków Żeglarskich do poszczególnych grup. Zmiany miały charakter porządkowy, dostosowując konstytucję do obowiązujących przepisów. Korekty w zakresie przydziału do grup nie zmieniły niczego w przypadku Polski. Propozycje zostały jednogłośnie zaakceptowane.

Komisja Wyborcza
Jednogłośnie powołano komisję wyborczą dla kolejnej kadencji Władz ISAF. Komisji przewodniczą Król Konstantyn i Król Harald.

Kodeks Reklamowania
Philip Toulhurst przedstawił wynik dotychczasowych prac w zakresie zmian dotyczących kodeksu reklamowania ISAF, w związku z bezwzględną koniecznością jego aktualizacji. Dokument w wersji roboczej w najbliższym czasie powinien ukazać się na stronie internetowej www.sailing.org

Terminy i miejsca kolejnych konferencji

 • 7-16.11.2008 – Madryt, Hiszpania
 • 8-10.05.2009 – Warszawa, Polska
 • 6-15.11.2009 – Busan, Korea

  III. Inne
  Pobyt w Qingdao wykorzystano także na dopracowanie spraw organizacyjnych związanych z treningami reprezentacji Polski przed nadchodzącymi zgrupowaniami, poprzedzającymi udział w Igrzyskach Olimpijskich.
  Podczas spotkań z przedstawicielami klubu żeglarskiego Yinhai oraz Schenker China dopięto sprawy związane z przechowywaniem sprzętu, dostawą kontenerów, noclegami. Kolejne spotkania z przedstawicielami BOCOG, poza omówieniem spraw bieżących, potwierdziły bardzo dobrą współpracę PZŻ na tym szczeblu.

  Opracował:
  Tomasz Chamera, 12.05.2008r. • wypowiedz się na FORUM
  NEWS
   
  5.19Polscy Match Racerzy Atakują
  5.18Katamarany
  5.16Oiler Cup
  5.9Żeglarskie mistrzostwa Polski firm budowlanych.
  5.9Omega Cup Wdzydze - Otwarcie sezonu
  5.7Igrzyska Olimpijskie 2016
  5.6Polish Match Tour – pierwsze rozstrzygnięcia!
  5.1Zakończyły się regaty o Puchar ARKI
  5.1Puchar Arki 2011
  4.29Puchar Świata - Hyeres
  4.29Zaczyna się piąty sezon POLISH MATCH TOUR. Dwie imprezy na początek!
  4.29VI Puchar KS Zatoka Puck
  4.206th Université de Nantes Sailing
  4.19V Regaty - Memoriał Kpt. Jacka Pawluka / Zawiadomienie
  4.19Puchar Komandora JKMW Kotwica
   
  © Copyright 2001-2010   sails.pl team
  email: do@sails.plhosted by  © no1
  Stronę wygenerowano w czasie: 0.268593072891s